Kommunikologiportalen

lämnar över stafettpinnen

 
 

Efter två framgångsrika år lämnar nu Kommunikologiportalen stafettpinnen vidare till kommunikologföreningen för att låta dem fortsätta det viktiga arbetet med att etablera och stabilisera kommunikologi© som disciplin.

Sedan våren 2009 har Kommunikologiportalen tjänstgjort som ett nav för att samla kommunikologer och bidra med relevant information om kommunikologi. Portalen har samlat flera hundra kommunikologer som medlemmar och över femtio företagsmedlemmar. Den har etablerats som översta sökträffen på Google och blivit den mest välbesökta sidan för information om kommunikologi.

Öppningsfesten, som hölls den 2 februari 2009 fick över 250 betalande gäster. Varken förr eller senare har så många kommunikologikollegor samlats på ett och samma ställe. Det utgjorde starten för två viktiga år i etableringen av kommunikologi som disciplin.

På kongressen i maj i år (Kommunikologi Program Design, maj 2011) beslutades att grunda en förening för kommunikologer. Föreningen har som syfte att etablera/stabilisera och vidareföra metadisciplinen kommunikologi och att säkra kvalitet. Föreningen kommer att drivas demokratiskt och ideellt.

Vi på Kommunikologiportalen välkomnar detta initiativ och ser fördelarna med att bedriva vidareföringsarbetet på detta sätt. Det är därför dags för Kommunikologiportalen att stängas och lämna stafettpinnen vidare till nya krafter.

Vi är tacksamma för allt stöd, all uppmuntran och all glädje som vi delat under dessa år och önskar kommunikologföreningen all lycka till på vägen med det viktiga arbetet.


Bästa hälsningar,

Tobias Bladini

Projektledare för Kommunikologiportalen